INFORMACE ŘÍZENÍ KOPÍROVACÍCH STROJŮ ELEKTRONICKÁ KONTROLA PŘÍSTUPU Zpět na úvodní stranu.

COPIA Liberec spol. s r.o., Švermova 344, 466 10 Liberec 10

tiskárna

ŘÍZENÍNÍ KOPÍROVACÍCH STROJŮ

Řízení přístupu ke kopírovacím strojům pomocí identifikačních prvků.

: : : další informace : : :

senzor

ELEKTRONICKÁ KONTROLA PŘÍSTUPŮ

On-line kontrola přístupu osob do vymezených prostor dle daných oprávnění.

: : : další informace : : :