INFORMACE ŘÍZENÍ KOPÍROVACÍCH STROJŮ ELEKTRONICKÁ KONTROLA PŘÍSTUPU Zpět na úvodní stranu.

COPIA Liberec spol. s r.o., Švermova 344, 466 10 Liberec 10

Hlavní přednosti systému K3

 • Bezpečná síťová aplikace CLIENT-SERVER nad SQL serverem FIREBIRD 1.5.2
 • Propracovaný systém přístupových práv, umožňující rozdělit správu systému do samostatných logických celků
 • Evidence osob ve stromové struktuře oddělení
 • Import dat z jiných systémů
 • Jedna osoba může vlastnit více identifikačních prvků, kredity jsou vázány na osobu.
 • Vybraným osobám lze povolit debet (čerpání do záporných hodnot)
 • Lze individuálně definovat oprávnění osob k jednotlivým kopírovacím strojům. Tato oprávnění lze definovat i pro celá oddělení.
 • Možnost okamžité deaktivace RFID prvku v případě ztráty/zcizení
 • Vybraným osobám lze nastavit tzv. "Automatické dobíjení kreditu"
 • Neomezený počet formátů a typů kopírovacích úloh.
 • Cenové kategorie pro jednotlivá oddělení.
 • Cenové kategorie pro jednotlivé kopírovací stroje
 • Propracovaný systém třídění, filtrací a vyhledávání
 • Tiskové sestavy protokolů dobíjení kreditů, protokolů kopií
 • Tiskové sestavy ceníků, souhrnných protokolů
 • Zálohování a obnova databáze
 • Možnost připojit až 31 (pomocí RS-485) kopírovacích strojů k jedinému portu PC (IT-4002) nebo prakticky neomezený počet při použití jednotky IT-4200 (TCP/IP).
 • Sjednocený systém ovládání s ostatními moduly IKOS x3