INFORMACE ŘÍZENÍ KOPÍROVACÍCH STROJŮ ELEKTRONICKÁ KONTROLA PŘÍSTUPU Zpět na úvodní stranu.

COPIA Liberec spol. s r.o., Švermova 344, 466 10 Liberec 10

Hlavní přednosti systému P3

 • Bezpečná síťová aplikace CLIENT-SERVER nad SQL serverem FIREBIRD 1.5.2
 • Propracovaný systém přístupových práv, umožňující rozdělit správu systému do samostatných logických celků
 • Evidence osob ve stromové struktuře oddělení
 • Import dat z jiných systémů
 • Systém dokáže v případě splnění určitých kritérií odeslat pomocí GSM brány informační SMS zprávu, nebo zaslat pomocí běžného poštovního serveru e-mail o nepřítomnosti vybrané osoby
 • Přístup k jednotlivým terminálům může být řízen pomocí šablon, které jsou vytvořeny na jeden den. Z těchto šablon lze vytvořit takřka libovolný kalendář třeba i na několik let dopředu.
 • Přístupová práva lze nastavit s přesností jedné minuty
 • Pomocí nastavení Zón lze omezit přístup podle oddělení ke kterým jednotlivé osoby náleží
 • Možnost okamžité deaktivace RFID prvku v případě ztráty/zcizení
 • Možnost nastavení doby platnosti RFID prvku
 • V případě, že jsou dveře osazeny speciálními zámky se snímači otevření, dokáže přístupový systém hlídat zvolenou dobu, po kterou je povoleno mít dveře otevřeny. V případě překročení této doby je v Editoru programu zobrazeno varovné hlášení. Ve spojení s těmito zámky lze též registrovat otevření dveří pomocí klíče.
 • Při pokusu o násilné vniknutí do terminálu je též zobrazeno varovné hlášení obsahující přesný čas a datum této akce.
 • Pomocí externí antény lze zvýšit bezpečnost celého systému, nebo lze kontrolovat přístup v obou směrech (z objektu - do objektu)
 • Zálohování a obnova databáze
 • Možnost připojit až 31 (pomocí RS-485) přístupových terminálů k jedinému PC nebo prakticky neomezený počet při použití jednotky IT-4101 (TCP/IP)
 • Sjednocený systém ovládání s ostatními moduly IKOS x3